Podmínky

Provoz serveru FiremiDeska.cz se řídí následujícími podmínkami:

Provozovatelem služby FiremniDeska.cz je společnost Czechin, s.r.o., IČ: 25533495, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno.

Je zakázáno ukládat na server jakákoliv data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky. Provozoval si vyhrazuje právo taková data smazat a použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu.

Provozovatel se zavazuje, že nepoužije zadané e-mailové adresy uživatelů jinak, než výhradně pro účely služby FiremniDeska.cz, tj. pro registraci uživatelů včetně zaslání ověřovacích kódů, autentizaci a zasílání důležitých sdělení týkajících se služby - v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Podmínky pro užívání FREE varianty:

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou dat v průběhu přenosu na server FiremniDeska.cz či během jejich uskladnění. Taktéž nenese zodpovědnost za škody způsobené vadným poskytnutím služeb, či neposkytnutím služeb. Uživatel má právo uplatnit reklamaci výpadku a poruch u provozovatele, a to e-mailem nebo telefonicky.

Služba FiremniDeska.cz může zobrazovat reklamy poskytované společnostmi třetích stran, tyto společnosti mohou používat informace o Vašich návštěvách tohoto serveru, nikoliv však zadané e-mailové adresy.