Jak na to?

Postupujte dle následujícího průvodce, který Vám podrobně popíše všechny možnosti služby FiremniDeska.cz

KROK 1: Registrace

Proces registrace je stejný pro variantu FREE a PREMIUM a registrace je zdarma a automaticky zakládá FREE účet. Na PREMIUM variantu je možné kdykoliv přejít z FREE v rámci správy účtu.
Před zahájením práce je zapotřebí, abyste se do systému zaregistrovali.
Proces registrace je velmi jednoduchý. Na registračním formuláři vyplníte povinné údaje - svoji emailovou adresu a heslo a společnosti, kterou hodláte spravovat. Email a heslo budete následně používat i pro přihlášení do systému.
Vše jsme pro Vás maximálně zjednodušili, takže po zadání Vašeho IČ za Vás systém předvyplní Vaše základní údaje z obchodního rejstříku.
Po odeslání formuláře systém potvrdí, že na uvedenou emailovou adresu Vám odeslal instrukce k dokončení procesu registrace.
Standardním postupem si stáhněte došlou poštu, klikněte na uvedený odkaz a proces registrace a aktivace účtu bude úspěšně dokončen.

Upozornění: Email slouží jen pro komunikaci se službou FiremniDeska.cz a nebude využit na jiné účely ani poskytnut třetím osobám. Správce služby FiremniDeska.cz, spol. Czechin, s.r.o., je od roku 2006 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KROK 2: Přihlášení

V tomto okamžiku se již můžete přihlásit ke službě FiremniDeska.CZ prostřednictvím svého emailu a hesla, které jste zadali v registraci.
Po úspěšném přihlášení se dostanete do administrační sekce, kdy v levém pruhu obrazovky se objeví nové menu s informací o přihlášeném uživateli a aktuálně spravované společnosti. Mimo jiné je zde také odkaz na Odhlášení z účtu.

KROK 3: Dokončení registrace

Společnost, kterou jste v kroku 1 zaregistrovali, je nyní v nastavena jako aktuálně spravovaná. Můžete si všimnout, že na základě zadaného IČO systém automaticky načetl i ostatní základní údaje o společnosti (načtení se provádí z veřejného registru subjektů ARES). Nyní můžete provést kontrolu, případnou editaci načtených údajů a vložení doplňkových informací - adresy WWW stránek společnosti a jednoduše formátovaného textu, který si přejete zobrazovat na desce Vaší společnosti.

KROK 4: Zveřejnění dokumentů společnosti

Klíčovou součástí služby FiremniDeska.CZ je možnost zveřejňování dokumentů. Prostřednictvím administračního menu Zveřejněné dokumenty je možné zcela intuitivně vkládat nové dokumenty a spravovat stávající.
Vložený dokument může být buď soubor nebo krátký formátovaný text. Povolené typy souborů jsou PDF, PNG, JPG, TIF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX a ODS.
Dokument je po vložení zveřejněn na firemní desce. Název dokumentu může být automaticky převzat ze jména vkládaného souboru, popřípadě můžete název upřesnit ručně.
Vložené dokumenty je možné zpětně editovat - měnit název, popřípadě nahrazovat zcela jinými dokumenty, a mazat.

Je zapotřebí dbát na to, že jednou smazaný dokument již nelze v systému znovu obnovit a musí být případně aktualizován z původního zdroje.

KROK 5: Registrace dalších společností

Pokud potřebujete pod svým uživatelským účtem spravovat více společností, můžete další registrovat přes administrační menu Moje firmy. Po rozkliknutí odkazu se objeví obrazovka s tabulkovým přehledem všech společností, které jsou spravovány skrze Váš uživatelský účet. Zde také můžete zaregistrovat novou společnost, kdy opět stačí na zadávacím formuláři uvést pouze její IČO.

KROK 6: Správa registrovaných společností

V předchozím kroku byl zmíněn odkaz Moje firmy. Ten slouží nejen k registraci nových společností, ale i k přepínání aktuálně spravované společnosti skrze odkaz spravovat ve sloupci Akce v zobrazené tabulce.
Dále je zde velice důležitý sloupec WWW, který uvádí přesné elektronické adresy Vaší veřejné firemní desky. Resp. existují vždy dvě takové adresy (obě směrované na tutéž firemní desku):

www.vašeičo.firemnideska.cz
www.jménovašífirmy.firemnideska.cz
V jménovašífirmy jsou pak mezery nahrazeny pomlčkami.
Prostřednictvím administračního menu Firemní údaje můžete kdykoliv zpětně editovat základní údaje aktuálně spravované společnosti.

Pokud jste úspěšně absolvovali kroky průvodce, tak v tomto okamžiku již máte všechny nezbytné informace ke snadnému používání služby.